Dotazník mapující systém hodnocení | ECS PERSONAL AGENCY

Dotazník mapující systém hodnocení

Tento krátký dotazník Vám poskytne náhled na funkčnost/nefunkčnost vašeho systému hodnocení zaměstnanců. Předpokladem pro vyplnění je reálná existence nějakého systematického sledování výkonnosti zaměstnanců. Pokud žádný systém nemáte, rádi jej pro vás navrhneme a pomůžeme implementovat do vaší společnosti.

Dotazník v podobě dokumentu formátu PDF najdete ke stažení zde.

Přečtěte si celé tvrzení a pokud jste se všemi jeho částmi v souhlasu, odpovězte ANO. Pokud souhlasíte jen s některou částí, odpovězte ČÁSTEČNĚ, a pokud s tvrzením nesouhlasíte, odpovězte NE.
 Systém hodnocení zaměstnancůAnoČástečněNe
Do systému hodnocení zaměstnanců jsou zapojeni zaměstnanci všech profesí.
Hodnocení zaměstnanců je zaměřeno na měření výkonnosti a kvality práce, máme stanovena měřitelná kritéria a můžeme porovnávat výkonnost a kvalitu mezi jednotlivci.
Součástí systému hodnocení je také rozvojový aspekt – plán rozvoje (vzdělávání) zaměstnance a stanovení priorit (nebo hlavních cílů) pro následné období.
Náš systém hodnocení poskytuje informace o rozvojových a vzdělávacích potřebách jednotlivců i týmů. Na základě těchto potřeb sestavujeme plán vzdělávání na následující období..
Náš systém hodnocení je flexibilním a variabilním nástrojem, vždy ho upravujeme a měníme dle konkrétních potřeb společnosti. Systém je také variabilní co do specifik jednotlivých profesí, lze odlišit různé priority a kompetence v rámci oddělení a profesí.
Všichni hodnotitelé jsou seznámeni s metodikou hodnocení a v pravidelných intervalech realizujeme pro nové hodnotitele tréninky hodnotících pohovorů a semináře o metodice. K dispozici mají zaměstnanci také písemné (elektronické) materiály o metodice a realizaci hodnocení.
Výsledky hodnocení komunikujeme zpět do firmy, zaměstnanci jsou seznámeni s výsledky hodnocení. Výsledky jsou také propojeny se systémem odměňování a mají vliv na některou složku mzdy (odměny).
Metodika hodnocení, včetně termínů a postupu hodnocení, je dodržována. Po skončení hodnocení realizujeme seminář (workshop, setkání,...) s hodnotiteli a na základě zpětné vazby upravujeme a zkvalitňujeme systém hodnocení.
Hodnocení zaměstnanců je klíčovým procesem pro jejich odborný i osobní rozvoj. Je aktivním nástrojem pro rozvoj společnosti, prostřednictvím stanovených společných cílů a priorit řídíme a zvyšujeme výkon zaměstnanců. Tento proces je podporován vedením společnosti.
Řešíme administrativní a časovou náročnost vyhodnocování výsledků hodnocení zaměstnanců přechodem na elektronickou verzi (v rámci možností). Data archivujeme a pracujeme s nimi, sledujeme vývoj u jednotlivců i profesí, a to i v kontextu vývoje mzdových nákladů. Výstupy jsou důležitým ukazatelem pro vývoj celé společnosti.

Katalog dotovaných kurzů 2011

Dotazníky pro personalisty

Užitečné dotazníky připravené pro vás našim týmem specialistů:

  • dotazník pro personalistu - zde
  • dotazník pro pomoc personalistům
    - "Způsob odměňování a hodnocení pracovníků"

  • dotazník pro pomoc personalistům
    - "Systém hodnocení zaměstnanců"

Protempus

Zvyšte snadno výkonnost svého týmu.


Elektronický systém plánování a řízení práce (nejen) obchodních týmů

Dotazy a objednávky

Jestliže nemáte ještě zcela jasno o tom, jak konkrétně Vám můžeme pomoci, neváhejte a ptejte se.
Jestliže jste již rozhodnuti a máte zájem o naše služby nebo si přejete dohodnout schůzku s konzultantem, objednávejte zde.

Slovník odborných termínů

Nevíte si rady s některým námi použitým odborným výrazem či si tak úplně neumíte představit, co se pod daným výrazem skrývá?
Náš slovník je tu pro vás.

Skupina ECS