Test pro personalisty online | ECS PERSONAL AGENCY

Test pro personalisty online

Tento krátký test Vám poskytne náhled na úroveň oblasti řízení lidských zdrojů ve Vaší společnosti. Pokud pracujete na pozici HR manažera nebo personalisty ověřte si, zda využíváte klíčové nástroje a možnosti řízení lidských zdrojů. Test Vás zároveň může inspirovat ve Vaší práci a ukázat Vám možné oblasti pro zlepšení HR procesů.

Dotazník v podobě dokumentu formátu PDF najdete ke stažení zde.

Přečtěte si celé tvrzení a pokud jste se všemi jeho částmi v souhlasu odpovězte ANO. Pokud souhlasíte jen s některou částí odpovězte ČÁSTEČNĚ a pokud s tvrzením nesouhlasíte, odpovězte NE.
Oblast řízení lidských zdrojůAnoČástečněNe
V naší společnosti využíváme systemizaci pracovních míst jako nástroje pro krátkodobé i dlouhodobé plánování lidských zdrojů.
Noví zaměstnanci mají zpracovaný adaptační plán pro zaškolení. Řídíme tak jejich rychlé a efektivní zapracování. Adaptační plán také vyhodnocujeme.
Máme vytvořený a aktivně používaný systém hodnocení zaměstnanců, kterým řídíme výkonnost a kvalitu práce. Hodnotitelé (manažeři) procházejí školením/tréninkem, znají cíle a priority hodnocení, znají metodiku pohovorů.
Naši manažeři pravidelně vyhodnocují kvalitu a výkonnost svých podřízených a poskytují jim objektivní zpětnou vazbu.
Náš systém odměňování je variabilní a zacílený na výkonné a kvalitně pracující zaměstnance. Používáme různé nástroje odměňování, kterými zvyšujeme produktivitu a kvalitu práce. Tento systém je nastaven v kontextu potřeb a cílů společnosti.
Náš systém motivace (stimulace) zaměstnanců obsahuje jak plošně poskytované výhody a benefity, tak i individuální, zacílené na konkrétní oblasti, cíle, postoje, aktivitu,.... systém motivace měníme a nastavuje na základě zjištěných očekávání od zaměstnanců a potřeb a možností naší společnosti.
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je v naší společnosti nástrojem zvyšování produktivity a kvality práce. Dokážeme identifikovat naše vzdělávací a rozvojové potřeby, a to jak krátkodobé tak i dlouhodobé.
Vyhodnocujeme efektivitu vzdělávacích akcí, sledujeme přínos této investice pro prosperitu společnosti.
Komunikace v naší společnosti je součástí řízené firemní kultury. Naši zaměstnanci znají principy firemní komunikace, znají firemní hodnoty, vizi a strategii společnosti.
Využíváme nástrojů personálního controllingu, dokážeme identifikovat negativní jevy, (fluktuace, vysoká nemocnost, nízká úroveň spolupráce, komunikační bariéry,...), hledáme jejich příčiny a monitorujeme změny.

Katalog dotovaných kurzů 2011

Dotazníky pro personalisty

Užitečné dotazníky připravené pro vás našim týmem specialistů:

  • dotazník pro personalistu - zde
  • dotazník pro pomoc personalistům
    - "Způsob odměňování a hodnocení pracovníků"

  • dotazník pro pomoc personalistům
    - "Systém hodnocení zaměstnanců"

Protempus

Zvyšte snadno výkonnost svého týmu.


Elektronický systém plánování a řízení práce (nejen) obchodních týmů

Dotazy a objednávky

Jestliže nemáte ještě zcela jasno o tom, jak konkrétně Vám můžeme pomoci, neváhejte a ptejte se.
Jestliže jste již rozhodnuti a máte zájem o naše služby nebo si přejete dohodnout schůzku s konzultantem, objednávejte zde.

Slovník odborných termínů

Nevíte si rady s některým námi použitým odborným výrazem či si tak úplně neumíte představit, co se pod daným výrazem skrývá?
Náš slovník je tu pro vás.

Skupina ECS